...DAROVAT NADĚJI
S BOHEM A S NÁMI UVIDÍŠ VELKÉ VĚCI

Přijměte pozvání na naše setkání 
  2. neděle v měsíci 
     Dům kultury KYJOV, malý sál

Jak najít pomoc v tomto světě

téma: Pomoc v tomto světě nehledej

tématem provází: Jiří ZLÁMAL


10. únor  |  16:00 - 17:30

                                        

Dům kultury KYJOV, malý sál


Od února 2017 jsme začali  naše 

     setkávání v městě Kyjov.


Přijďte mezi nás,
     rádi Vás uvidíme.


Vždy 2. neděli v měsíci
     v Domě kultury Kyjov.


                                ...těšíme se na Vás !!!

    za KC NADĚJE Kyjov                             

                                             pastor Jiří Pospíšil


Něco málo o nás...

Jsme skupina lidí, kteří rádi tráví čas s druhými, rádi zpíváme, díváme se do Bible - chceme hledat duchovní zážitky, pomáhat druhým...

Pokud něco umíš, čím bys mohl prospět druhým a daroval jim naději, rádi s tebou budueme spolupracovat - kontaktuj nás :-)

Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru.   

                                            Bible, Řím 8,28

Programové prohlášení: nabízí lidem v Kyjově a okolí prostředí pro hodnotné vztahy, zdravý rodinný život a duchovní nasměrování. Své poslání naplňujeme formou vzdělávání, poradenství, bohoslužebných aktivit, praktické pomoci, zábavy a neformálních přátelských setkání. Zvláštní pozornost věnujeme rodinám. KC NADĚJE úzce spolupracuje s Apoštolskou církví.

Úzce spolupracujeme