...DAROVAT NADĚJI
S BOHEM A S NÁMI UVIDÍŠ VELKÉ VĚCI

Přijměte pozvání na naše setkání 
  2. neděle v měsíci 
     Dům kultury KYJOV, malý sál

Jak najít pomoc v tomto světě


téma:  KDE HLEDAT POMOC

tématem provede: Joel BLOWERS


13. října  |  16:00 - 17:30

                                        

Dům kultury KYJOV, malý sál


Od února 2017 jsme začali  naše 

     setkávání v městě Kyjov.


Přijďte mezi nás,
     rádi Vás uvidíme.

Vždy 2. neděli v měsíci 

     v Domě kultury Kyjov.

                                ...těšíme se na Vás !!!


         za KC NADĚJE Kyjov 

                                              pastor Jiří Pospíšil

Něco málo o nás...

Jsme skupina lidí, kteří rádi tráví čas s druhými, rádi zpíváme, díváme se do Bible - chceme hledat duchovní zážitky, pomáhat druhým...

Pokud něco umíš, čím bys mohl prospět druhým a daroval jim naději, rádi s tebou budueme spolupracovat - kontaktuj nás :-)

Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru.   

                                            Bible, Řím 8,28

Programové prohlášení: nabízí lidem v Kyjově a okolí prostředí pro hodnotné vztahy, zdravý rodinný život a duchovní nasměrování. Své poslání naplňujeme formou vzdělávání, poradenství, bohoslužebných aktivit, praktické pomoci, zábavy a neformálních přátelských setkání. Zvláštní pozornost věnujeme rodinám. KC NADĚJE úzce spolupracuje s Apoštolskou církví.


Úzce spolupracujeme s KC NADĚJE, Bučovice

   Začali jsme živé vysílání bohoslužeb KC NADĚJE Bučovice na YouTube. Každou neděli od 10:00

Odkaz na náš YouTube kanál KC NADĚJE

Jedno z našich posledních kázání: